Poslušajte glasbo v najvišji kvaliteti kar 3 mesece brezplačno, na amazom music

Minestra mix is my mix of dance songs that have been or will be, whether they are hits or never will be, most of them are remixes.
Why did I call this series of mixes Minestra??? Because several different types and genres are mixed without any correct sequence, so it's a real minestrone.......

The mix is not perfect because it is made live, so without editing or 25 attempts or 30 days of training to make it perfect. In the first and only attempt, heheheheh
As a DJ you make a mistake mixin in the club, now what??? let's move on hehehehehe you can listen at the link, you can also download it and listen anytime and anywhere. Mix is completely free. A LIKE wouldn't hurt! Share please.

Mineštra mix je moj mix Dance komadov, ki so bili ali še bodo, ali so hiti ali pač nikoli nebojo, večina so remixi.
Zakaj sem to serijo mixov poimenoval Mineštra??? Zato ker je zmixano več različnih zvrsti in žanrov brez nekega pravilnega zaporedja torej je prava mineštra.......
Mix ni perfekten saj je narejen v živo torej brez edit-inga ali 25 poskusov ali 30 dnevnega treniranja , da bi bil perfekten. V prvem in edinem poizkusu pa kar rata rata heheheheh
Kot dj. v lokalu narediš kiks in kaj zdaj??? gremo naprej hehehehehe na povezavi lahko poslušate , lahko si ga tudi download-ate in poslušate kadarkoli in kjerkoli. Mix je popolnoma brezplačen. Kakšen LIKE ne bi škodil! Šerajte prosim.

music